Ελληνικά
English

 
 
 

  Ναυτιλιακό Πρακτορείο

Παρέχουμε πρακτορειακές υπηρεσίες στα λιμάνια της Πάτρας, Δρέπανο, Αίγιο, Μεσολόγγι και Αντίριο. Επιπλέον, εφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά ειναι διαθέσιμος σε ολα τα ανωτέρω λιμάνια. Proforma D/As εφόσον ζητηθεί.

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του m/v "SVETLA" εκφορτώνοντας χαρτόμαζα στο λιμάνι της Πάτρας (22/11/2005).

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του m/v "CEREN 3" εκφορτώνοντας χαρτόμαζα στο λιμάνι της Πάτρας (30/03/2005).

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του m/v "ELENI A" εκφορτώνοντας πατάτες στο λιμάνι της Πάτρας (15/03/2005).

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του m/v "NORDON" εκφορτώνοντας χαρτόμαζα στο λιμάνι της Πάτρας (08/10/2003).

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του m/v "JANA" εκφορτώνοντας χαρτόμαζα στο λιμάνι της Πάτρας.

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του m/v "CEC CRUSADER" εκφορτώνοντας χαρτόμαζα στο λιμάνι της Πάτρας.

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του m/v "WILHELMINE OLDENDORFF" εκφορτώνοντας χαρτόμαζα στο λιμάνι της Πάτρας (07/12/2003).

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του m/v "KENT FOREST" εκφορτώνοντας χαρτόμαζα στο λιμάνι της Πάτρας (10/01/2004).

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του m/v "CAPTAIN AMIN" εκφορτώνοντας χαρτόμαζα στο λιμάνι της Πάτρας (22-23/11/2002).


Πληρωμές μέσω:


Click for Patrai, Greece Forecast

SHIP.gr


 
Company Profile | Travel Agency | Shipping Agency | Useful Information | Photo Gallery
 Reservations | Contact Us 

Μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων
 
Site Design and Development by
 
Copyright © 2001-2011 All rights reserved.
Bluepixel.gr, Internet Development, Domain Registration, Web Hosting, BluePixel